Pitate se koji je idealan položaj na dasci za mene na snowboardu?

Položaj na dasci ovisiti će o nekoliko faktora; vašoj visini i težini, razini znanja (početnik, rekreativac, napredni) i o  stilu vožnje (park, big mountain, resort, carving). Kada govorimo položaju mislimo na dvije stvari; o razmaku između vezova i o kutu vezova.

Prirodni položaj mjeri se tako da se razmak između vezova određuje duljinom od poda do sredine vašeg koljena. Takva udaljenost između vezova optimalan je balans stabilnosti i udobnosti dok stojite na dasci.

Kada stavite vezove na dasku možete ih rotirati oko diska na vezu i na taj način odrediti kut vezova. Kada je vez postavljen okomito na duljinu daske kut je jednak nuli, kada su vezovi usmjereni prema repu daske kut je negativan i kada su vezovi usmjereni prema vrhu daske kut je pozitivan. Kutevi na vezu najčešće su označeni sa -30, -15, 0, +15, +30 stupnjeva. 

Stupnjevi vezova ovisit će o vašem stilu vožnje. Za allmountain idealan razmak između vezova je prirodni položaj plus 2cm, kut prednjeg veza između +15 i +24 stupnjeva, a stražnjeg veza između -6 i +6 stupnjeva. Ovakav položaj pruža odličan performance i udobnost.

Za freestyl vožnju idealan razmak je prirodni položaj plu 6cm i kut prednjeg veza između +6 i +21 stupnjeva, a stražnjeg veza između 0 i -15 stupnjeva. Ovakav položaj pruža odličan balans i stabilnost kod trikova.

Za freeride vožnju idealan razmak je prirodni položaj plus 4cm, kut prednjeg veza između +21 i +3′ stupnjeva, a stražnjeg veza između 0 i +9 stupnjeva. Ovaj položaj omogućava lagano izvođenje zavoja u dubokom snijegu

Za karvanje idealan razmak je prirodan položaj, kut prednjeg veza između +24 i +36cm, a stražnjeg veza između 0 i +15 stupnjeva.  Ovakav položaj je idealan za držanje daske na rubniku i izvođenju dinamičnih zavoja.

Kada namještate razmak između vezova pazite da je svaki vez jednako udaljen od gravitacijskog centra daske što u prijevodu znači ako ste zategnuli prednji vez na prednja dva šerafa, stražnji vez morate zategnuti na zadnja dva šerafa.

Ovo je tek kratki uvod o idealnom položaju na dasci kako bi naučili osnove, sa vremenom, usavršavanjem vašeg znanja i eksperimentiranjem sa više položaja na dasci pronaći ćete položaj koji vama najviše odgovara.